Privacybeleid - Just-in Car Service

Versie 1.0 — Maart, 2018

Dit is het privacybeleid van Just-in Car Service. Deze website is gemaakt door Acosh. In dit privacybeleid probeert Just-in Car Service zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke persoonsgegevens verwerkt worden en met weke bedoeling.

Mijn gegevens:

Hefbrugweg 12 (Unit 21)
1332 AN Almere
036 525 7988

Deze persoonsgegevens verwerkt Just-in Car Service

Just-in Car Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Just-in Car Service verwerkt:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaattype

Just-in Car Service slaat deze persoonsgegevens van u op om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om eventueel goederen en diensten bij u af te leveren.


Cookies

Just-in Car Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die Just-in Car Service gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Just-in Car Service hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Just-in Car Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Just-in Car Service een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Just-in Car Service van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@justincarservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Just-in Car Service u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Veiligheid

Just-in Car Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@justincarservice.nl.

Rode laag